Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с радиоактивния изотоп технеций 99m ( Tc - 99m ) или йод 131 ( 123 ) позволява определяне на функцията на щитовидната жлеза. Тъканта на щитовидната жлеза се отличава с качеството си да поглъща и съхранява йод. Равномерното разпределение на Tc - 99m или J - 123 показва безупречна обмяна на йод и добре функционираща тъкан на щитовидната жлеза. При повече от видовете карциноми не е налице нормално разпределение и така някои части или съответно възли със съответна големина се проявяват като нефункциониращи.

Вероятността студените възли в ендемичните райони ( области с липса на йод ) да са злокачествени е около 3 - 5%, а в неендемичните райони се покачва на 10 - 15%. Това на практика означава, че причината за студения възел в повече от случаите не е карцином, а аденом, киста, регресивни промени и др. .

Методът има по - висока диагностична стойност за определяне на наличието на метастази, но само с йод и едва след пълно оперативно отстраняване на щитовидната жлеза.

СПОДЕЛИ