Някои нови видове лекарствени терапии, наречени таргетни терапии, атакуват специфично раковите клетки или кръвоносните съдове, за да се спре или забави туморният растеж и да се намали размерът на тумора. Таргетните терапии може да се препоръчат на пациенти с рак на щитовидната жлеза в напреднал стадий или при пациенти, участващи в клинични проучвания.

Най-често използваният вид таргетна терапия са тирозинкиназните инхибитори (ТКИ). Те блокират сигналите, които водят до нарастването и деленето на раковите клетки, и се използват при лечението на някои видове рак на щитовидната жлеза. Някои проучвания показват, че тирозинкиназните инхибитори действат, като се насочват срещу новообразуваните кръвоносни съдове или определени мутации.

Лекарството сорафениб се използва при папиларен карцином на щитовдината жлеза. Вандетаниб и кабозантиниб се използват при лечение на някои медуларни карциноми на щитовидната жлеза. Те обаче не са налични при всички случаи и може да са скъпи, и може да не се реимбурсират. Разговаряйте с медицинския екип за допълнителна информация.

СПОДЕЛИ