През 2017 г. Европейската асоциация на щитовидната жлеза (ETA) създаде нова европейска система за изобразяване и описване на щитовидната жлеза, наречена EU-TIRADS, която осигурява рискова стратификация на тиреоидните възли. Тя се състои от 6-степенна скала за стратификация на риска с нарастващ риск от злокачествено заболяване и се основава на концепцията за „класически модел“:Ултразвуковото изследване на шията е ключов преглед при лечението на тиреоидните възли и в последните две десетилетия се е превърнало в незаменим инструмент за откриването на възли и за точното определяне на техния размер, брой и структура.

Изследването селектира подозрителния възел за последваща тънкоиглена биопсия според „степента на подозрителност“, определена от наличието на някои от следните злокачествени характеристики:

 • Солидна хипоехогенна структура и особено изразена хипоехогенност
 • нередовни граници – в случай, че над 50% от периферията на възела не е ясно разграничена от заобикалящия паренхим, границите се считат за нередовни
 • Наличие на микрокалцификации – малки хиперехогенни петна, които с диаметър от 1мм или по-малко без задни акустични сенки. Те са често срещани при папиларен карцином на щитовидната жлеза и патологично представляват тела на псамома.
 • Форма „по-висок, отколкото широк“, при която диаметърът между предната и задната част надвишава напречния диаметър на възела (AP/T съотношение > 1) по напречна или надлъжна равнина
 • наличие на увеличени цервикални лимфни възли с подозрения за злокачествени характеристики (например кръгла форма, отсъствие на хилус, тиреоидна структура, наличие на микрокалцификации, кистозна дегенерация, абнормна съдова система).
 • Други характеристики все още са спорни, например увеличаване на размера / обема на възела (50% увеличение на обема), големи груби и неправилно формирани дистрофични калцификации (често наблюдавани при всички видове възли и могат да отразяват предишни кръвоизливи и тъканна некроза) и ръбести или с форма тип „яйчена черупка“ (има съмнение за злокачествено заболяване, ако „яйчната черупка“ е прекъсната, с малък екструзивен компонент на меката тъкан).

Категория Ултразвукови характеристики Риск от злокачественост, %
EU-TIRADS 1: нормално Няма наличие на възли Няма
EU-TIRADS 2: доброкачествен Чиста киста. Изцяло спонгиформна ≅ 0
EU-TIRADS 3: нисък риск Яйцевидни, гладки, изоехогенни или хипоехогенни възли, без особености на висока подозрителност 2-4
EU-TIRADS 4: среден риск Яйцевидни, гладки, леко хипоехогенни, без особености на висока подозрителност 6-17
EU-TIRADS 5: висок риск Поне един от следните признаци на висока подозрителност:
 • Неправилна форма
 • Неправилни граници
 • Микрокалцификации
 • Обозначена хипоехогенност (и солидна)
26-87

 • EU-TIRADS 1 – тази категория се отнася за изследвания, при които не са открити възли и няма нужда от тънкоиглена биопсия
 • EU-TIRADS 2 – включва доброкачествени възли с риск от злокачествени заболявания, близки до 0%, представени в сонографията като чисти / неехоични кисти или изцяло спонгиформни възли. И в двата случая резултатът е достатъчен, за да се изключи злокачествеността, без нуждата от тънкоиглена биопсия, освен ако тя не се извършва за терапевтични цели - т.е. евакуация на кисти в случай на компресивни симптоми.
 • EU-TIRADS 3 – категория с нисък риск (риск от злокачествено заболяване: 2-4%), която включва овални, изоехови или хиперехогенни възли с гладки граници и без рискови характеристики. Тънкоиглена аспирация се препоръчва само за нодули > 20 mm. За нодули с нехомогенна структура, наличието на всякакви хипоехогенни зони класифицира нодула като междинен риск.
 • EU-TIRADS 4 – категорията на средния риск с очакван риск от злокачествено заболяване между 6 и 17%. Тази категория е представена от леко хипоехогенни възли с овална форма, гладки граници и без никакви характеристики на висок риск. Тънкоиглена аспирация се налага при диаметър над 15 мм.
 • EU-TIRADS 5 – обхваща възли с категория с висок риск с поне един от следните признаци: изразена хипохехогенност, неовална форма, неправилни граници и микрокалцификации. Рискът от злокачествени заболявания варира между 26 и 87%, като обикновено се увеличава с броя на подозрителните характеристики. Тънкоиглена аспирация се препоръчва за високорискови нодули, ако те надвишават 10 mm. В случай на доброкачествена цитология на подобен подозрителен възел, процедурата трябва да се повтори в рамките на 3 месеца, за да се намали скоростта на лъжливо отрицателни проби. Пациенти с субцентриметрови възли със силно подозрителни характеристики (микрокарциноми) и без анормални лимфни възли могат да имат избор за активно наблюдение или тънкоиглена биопсия. Последното се препоръчва, ако нодулът показва уголемяване или е придружен от анормален лимфен възел и е силно съмнителен за метастатично заболяване на лимфните възли.

СПОДЕЛИ