Медицински специалисти, участващи в лечението на рак на щитовидната жлеза в ранен стадий:


Ендокринолог

Специалист по диагностика и лечение на заболявания на ендокринната система.

Извършва операции на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, надбъбречните жлези и ендокринната част на панкреаса.

Ендокринен хирург

Хирург УНГ

заболявания на ушите, носа и гърлото, включително и на лимфните възли на шията, и проверява състоянието на гласните връзки преди и след операцията.

Координира приложението на лечение с радиоактивен йод и извършването на нуклеарни изследвания.

Специалист по нуклеарна медицина

Радиоонколог

Назначава и координира курса лъчетерапия

Назначава и координира курса химиотерапия.

Онколог

Диетолог

Препоръчва хранителен режим, който да спазвате по време на периода на лечение и възстановяване.

Понякога е трудно да прецените кой вид лечение да се приложи. Може да имате чувството, че всичко се случва прекалено бързо. Обсъдете с лекаря си колко бързо трябва да започне лечението и използвайте максималното възможно време преди да вземете решение.

Разбирането на заболяването, наличните възможности за лечение и възможните нежелани ефекти могат да Ви помогнат да прецените плюсовете и минусите и да вземете информирано решение въз основа на личните си ценности. Също така може да искате да обсъдите възможностите с лекаря, приятелите и семейството си.

Имате право да приемете или откажете всяко предложено лечение. Някои пациенти с по-напреднал рак избират да се подложат на лечение, дори и ако то предлага само малка полза за кратък период от време. Други искат да се уверят, че ползите надвишават нежеланите ефекти, така че да имат възможно най-доброто качество на живот.

Когато лекарят Ви каже за първи път, че имате рак, може да не запомните в детайли информацията, която Ви е съобщена. Воденето на записки или записването на разговора може да е от полза. Много хора предпочитат да бъдат придружени от член на семейството или приятел, който да участва в обсъждането, да води записки или просто да слуша.

Ако се чувствате объркан или искате разяснение, можете да задавате въпроси.Виж прилижения списък.

Този списък може да Ви е от полза, когато обмисляте какви въпроси да зададете на лекаря относно заболяването и лечението. Помолете за разяснение, ако не разбирате отговорите на лекаря.

СПОДЕЛИ