Каква ще бъде операцията зависи от вида на тумора и неговото разпространение. При високо диференцирани карциноми ( папиларен или фоликуларен ) по - малки от 1см в диаметър не винаги е необходимо отстраняването на цялата щитовидна жлеза.

Ако туморът е по - голям или съществува съмнение, че са засегнати другия лоб или съседните лимфни възли се отстранява цялата щитовидна жлеза и съседните и лимфни възли. При медуларният и анапластичният карцином също е необходимо отстраняването на цялата щитовидна жлеза - тиреодоктомия.

При папиларния и медуларния карцином често са засегнати лимфните възли в областта на врата от страната на болния лоб, понякога от двете страни или в горната част на гръдния кош. Тогава се предприема отстраняване на цялата лимфна и мастна тъкан и прилежащите и лимфни възли в засегнатата част на шията, по същия начин и в горната част на гръдния кош. При необходимост от радикално отстраняване на лимфни възли в горната част на гръдния кош е необходимо отварянето му ( стернотомия ).

Минимално - инвазивна отворена тиреоидна хирургия / МИОТ /

Минимално - инвазивните техники определят по - малък травматизъм за болния, с по - малка честота на усложнения, което осигурява по - бързото възстановяване и прави максимално кратък постоперативния престой. Методиката е широко разпространена в повечето специализирани центрове по Ендокринна Хирургия, както в България, така и в Европа, САЩ и Япония.

Техниката е подобна, като тази на конвенционалната хирургия и не изисква специално скъпоструващо оборудване. Операцията се извършва през разрез с големина 20 - 30мм. Използват се задължително увеличителни микроскопски очила и биполярна коагулация. Работи се с малки конвенционални инструменти. Bruno Niederle през 1998 г във Виена прилага за първи път минимално - инвазивната отворена паратиреоидектомия, използвайки увеличителни микроскопски очила, при същата големина на разреза.

Операцията е най-често прилаганото лечение при рак на щитовидната жлеза. Съществуват два вида операции на щитовидната жлеза. В някои случаи може да се наложи премахване и на лимфните възли.

Тотална тиреоидектомия – Премахва се цялата щитовидна жлеза (и двата лоба) заедно с истмуса. Под обща анестезия и се прави малък разрез на шията.

Парциална и хемитиреоидектомия – Премахва се само засегнатият лоб или част от щитовидната жлеза. Понякога този вид операция се използва за диагностициране на рак на щитовидната жлеза, ако не е взето достатъчно количество тъкан при тънкоигленната биопсия, или за лечение на малки ракови образувания, ако другата част на щитовидната жлеза изглежда нормална при ехографското изследване.

Премахване на лимфни възли – И при двата вида операции близките лимфни възли могат да бъдат премахнати по време на операцията. Това се нарича шийна дисекция. Извършва се, ако лимфните възли са уголемени поради разпространение на раковия процес. Понякога се премахват лимфните възли зад щитовидната жлеза като предпазна мярка, дори и да не изглежда, че ракът се е разпространил.

Други тъкани – В много редки случаи хирургът премахва други тъкани (например тимуса или кръвоносни съдове) в близост до щитовидната жлеза, които са засегнати от раковия процес.

СПОДЕЛИ