Класификацията на туморите съдържа информация към кой тип спада туморът, колко е злокачествен, колко бързо нараства, дали е преминал границите на щитовидната жлеза и дали има метастази в тялото.

За протичането на заболяването, както и за взимане на решение за походящо лечение е необходимо да знаете всички детайли.

Всички резултати се използват, за да се определи стадия на болестта и да се избере най - подходящата терапия. Може да се окаже, че не е възможно напълно да се определи стадия преди операцията

TNM - класификация на тиреоидния карцином

Тумор (T) - T - категория относно големината на тумора, има 4 основни стадии за рак на щитовидната жлеза, с изключение на анапластичния

T1a

T1a – Туморът се намира изцяло в щитовидната жлеза и е по-малък от 1 см във всяка едно от трите измерения

T1b

T1b – Туморът се намира изцяло в щитовидната жлеза и е повече от 1 см, но не повече от 2 см, във всяка едно от трите измерения

T2

T2 – Туморът се намира изцяло в щитовидната жлеза и е повече от 2 см, но не повече от 4 см, във всяка една от трите измерения

T3a

T3a – Туморът е по-малък от 4 см и се намира само в щитовидната жлеза и е по-малък от 4 см. За медуларен карциномr, T3a означава, че туморът е по-голям от 4 см.

T3b

T3b – Туморът може да е всчкакъв размер и се е разпространил в един или повече от мускулита зад щитовиданата жлеза.

T4a

T4a – Туморът се е разпространил извън щитовидната жлеза в меките тъкани като ларингса, трахеята, хранопровода и рекурентните гласови нерви. T4a е умерено напреднал стадий на рака на щитовидната жлеза.

T4b

T4b – Туморът се е разпространил извън щитовидната жлеза около костите на гръбначния стълб или около някой от основните кръвоносни съдове в областта на шията. T4b е много напреднал стадий на рака на щитовидната жлеза.Анапластичен рак на щитовидната жлеза

Всички анапластични видове рак на щитовидната жлеза се считат за стадий Т4 при диагностицирането.

  • T4a означава, че туморът е все още в рамките на щитовидната жлеза
  • T4b означава, че туморът се е разпространил извън щитовидната жлеза

Възел (N)

N описва дали ракът се е разпространил в лимфните възли. Има два възможни етапа на разпространение в лимфните възли.

N0 означава, че ракът не се е разпространил в близките лимфни възли.

N1 означава, че ракът се е разпространил в близките лимфни възли и е разделен на 2 групи.

N1a и N1b

N1a означава, че ракът се е разпространил до лимфните възли близо до щитовидната жлеза в областта на шията (наричани претрахеални, паратрахеални и предларингеални лимфни възли) или в горната част на гърдите ( медиастинални възли).

N1b означава,че ракът се е разпространил в т.н. централни лимфни възли (намират се в средата на гърлото)

Метастази (M)

Метастазите показват дали ракът се е разпространил в други части на тялото. Има два възможни стадия: (M0) Ракът не се е разпространил в други части на тялото (M1) Ракът се е разпространил в други части на тялото

СПОДЕЛИ