Токсичният аденом е доброкачествен тумор на щитовидната жлеза, характеризиращ се с автономна хиперсекреция на тиреоидни хормони. Среща се предимно у жени над 40-50 години.

При 50% от болните с токсичен аденом се наблюдава моносекреция на Т3 при нормален, дори снижен Т4. Докато аденомът е малък състоянието на болните е еутиреоидно. С нарастването му започва да надвишава физиологичната хормоносекреция и TSH се понижава. Появяват се симптоми на хипертиреоидизъм.

Най-често аденомът е единичен, добре отграничен от останалия паренхим с капсула. Има плътноеластична консистенция, неболезнен е и е подвижен при преглъщане.

Симптоми

Заболяването започва бавно, с постепенна изява на хипертиреоидната симптоматика. Най-често водещи са проявите от страна на сърдечно-съдовата система. Има тахикардия, ритъмни нарушения (предсърдно мъждене), хипертония, стенокардни оплаквания. Останалите тиреотоксични симптоми са по-слабо изразени.

При стари пациенти може да се наблюдава т. нар. “апатична” тиреотоксикоза – има вялост, апатия, сънливост, депресия. При токсичен аденом липсват екстратиреоидни прояви – инфилтративна офталмопатия и претибиален микседем. Възможно е обаче наличие на някои очни симптоми.

Диагностика и лечение

Хормоналните изследвания показват понижен TSH, в 50% от случаите Т3 и Т4 са повишени, а в останалите 50% е повишен само Т3, при нормален, дори понижен Т4. Чрез ехография се установява наличие на възел. На сцинтиграфия се изявява само аденомът без околния жлезен паренхим, който е потиснат.

Провежда се хирургично лечение – парциална резекция. Предоперативна подготовка се налага само при наличие на значителна хипертиреоидна симптоматика. Прилагат се тиреостатици и/или β-блокери в продължение на 30-40 дни.

При противопоказания за оперативно лечение (напреднала възраст, тежки придружаващи заболявания) или при отказ на болния се прилага лечение с 131J след подготовка с тиреостатици, β-блокери. Лечението с радиойод е противопоказано при жени в репродуктивна възраст, бременни и кърмачки.

СПОДЕЛИ