За да определи функцията на щитовидната жлеза Вашият лекар ще ви назначи необходимите изследвания. Те трябва да бъдат проведени на гладно. Определят се нивата на TSH – тиреостимулиращия хормон.

Нерядко отклоненията на стойностите на TSH нагоре - хипофункция или надолу - хиперфункция от граничните стойности са първите признаци за смущения във функцията на щитовидната жлеза. Ако стойностите на TSH са извън нормата трябва задължително да се направят по - нататъшни кръвни изследвания докато се изключи хипофункцията или хиперфункцията на щитовидната жлеза. Определят се:

  • fT4 – свободен Thyroxin
  • fT3 – свободен Trijodthyronin

Определянето на антителата А - Tg ( ТАТ ) и А - TPO ( МАТ ) е необходимо само при автоимунни заболявания на щитовидната жлеза.

За изследване на хормоните на щитовидната жлеза е в общия случай е необходимо да се вземе кръв от вената на ръката. Съществуват и тестове, които работят и с кръв от пръста.

За изключване на хиперфункция на паращитовидните жлези е необходимо и определяне на нивото на калция. Ако налице е повишено съдържание на калции, най - вероятно това показва хиперфункция на паращитовидната жлеза, предизвикано от увеличаването на една или повече паращитовидни жлези. Това заболяване трябва да се лекува и при наличие на аденом на тази жлеза. Същият се остранява оперативно.

Изследванията на TSH и fT4 могат да се извършват и с направление от личния лекар и се покриват от НЗОК.

Туморни маркери

Тиреоглуболинът представлява белтъчна молекула, която се образува в щитовидната жлеза. Под въздействието на TSH тиреоглуболинът се синтезира във фоликулните клетки на щитовидната жлеза като предвестник на тиреоидните хормони Т3 и Т4.

Наличието на тиреоглуболин показва наличието на тъкан на щитовидната жлеза и се използва като туморен маркер само при болни оперирани от карцином на щитовидната жлеза.

Като туморен маркер се използват и антителата А - Tg ( ТАТ ). Повишаването на антителата след тиредоктомия на щитовидната жлеза може да бъде показател за наличие на рецидив.

Базалният калцитонин вторият хормон на щитовидната жлеза, който се оразува от С –клетките, и се използва като туморен маркер. Ако той е над нормалните стойности ( ? 10pg / ml ) e необходимо провеждането на специално изследване ( стимулационен тест ).

Едва стойностите на стимулираният калцитонин са от решаващо значение, дали е необходима операция на щитовидната жлеза и каква да бъде тя.

Молекулярно изследване за рак на щитовидната жлеза

Това понякога е наричано изследване за "молекулярни показатели", защото търси генетични данни за злокачественост (рак) .

За ранното диагностициране на медуларния карцином на щитовидната жлеза са създадени много тестове, както и генетични изследвания, чрез които може да се установи кои членове в семейството са носители на този ген и в бъдеще са застрашени да развият медуларен карцином на щитовидната жлеза.

В семейства със заболяване MEN 2 – синдром трябва да бъде проведен генетичен анализ на братя и сестри, родители и деца, като рискът децата да са носители при засеганти родители е 50%.Членове, които имат негативен генетичен тест могат да не провеждат повече контролни прегледи.Засегнати членове на семейството, особено деца, трябва своевременно да бъдат оперирани. За да се определи най - подходящото време за операцията трябва да се направи т. н. стимулационен калцитонинов тест - стимулация с калции или пентагастрин.

Има различни видове тестове, които могат да засекат молекулярни генетични показатели във възела на щитовидната жлеза:

  • Afirma® e генно-експресионен класификатор
  • RosettaGX Reveal®, микро РНК класификатор, ThyraMIR, микро РНК класификатор, се комбинират с теста ThyGenX, панел за 8 вида генетични мутации.
  • ThyroSeq® се използва за анализ на генетични мутации, генетичен синтез и прекомерна генетична експресия

Всички тези тестове търсят различни видове генетични данни, но всеки от тях цели едно и също нещо - да определи дали пробата от тънкоиглената аспирация съдържа злокачествени клетки.

СПОДЕЛИ