Докато фоликуларният, папиларният и медуларният карцином се срещат във всички възрасти, недиференцираният карцином се среща в по - напреднали възрастови групи – между 50 и 60 години.

Папиларен

Папиларният карцином се проявява по - често при хора на възраст от 30 до 50 години. Може да имаме едно или няколко огнища в единия или в двата лоба на щитовидната жлеза. Ако туморът метастазира, то това става посредством лимфните съдове първо в лимфните възли и чак след това в други органи. При деца с папиларен карцином, тумори които излизат от границите на щитовидната жлеза, могат бързо да доведат до разсейки в белия дроб, което може да бъде лекувано с радиоактивен йод. Шансовете за оздравяване при този вид рак са отлични особено при млади пациенти – 10 години преживяемост - 85 - 95%. Срещат се смесени видове между папиларен и фоликуларен карцином, но поради биологичното им поведение се причисляват към папиларния карцином.

Фоликулярен

При фоликуларния карцином обикновено става въпрос за отделни възли, които се появяват на около петдесетгодишна възраст. Най - вече се срещат в ендемичните райони. Този вид рак може да метастазира по кръвен път и образува разсейки предимно в белите дробове и костите. Шансовете за оздравяване след хирургична намеса при тумори, ограничени в рамките на щитовидната жлеза, са отлични. Дори когато налице са метастази е възможно лечение с радиоактивен йод.

Медуларен карцином

Мeдуларният карцином ( карцином на C–клетките ) е рядко срещан. Той произхожда от произвеждащите калцитонин C–клетки, които са разпределени в цялата щитовидна жлеза. Медуларният карцином може бързо да метастазира в лимфните възли на шията и в горната част на гръдния кош. Разсейки по кръвен път се развиват в белите дробове, черния дроб и костите. След хирургична интервенция шансовете за оздравяване са 50 - 60% при диагностициране в ранна фаза, а при наследствените форми, без наличие на метастази до 90%.

Анапластичен

Недиференцираният, още наречен анапластичен, карцином се среща преди всичко при по - възрастни хора. Типичен белег е при вече съществуващо увеличение на щитовидната жлеза значително увеличаващи се на големина възли в рамките на 6 до 8 седмици. Този тумор е много агресивен и се разпространява много бързо, нараства инвазивно в съседните тъкани и образува метастази в черния дроб, белите дробове и мозъка. Прогнозата е неблагоприятна.

Други

Под други малигноми се разбират злокачествени образувания, които не произхождат от клетките на щитовидната жлеза, например лимфомите и саркомите. Шансовете за оздравяване зависят от вида на тумора майка.

Основната цел при лечението на карцинома на щитовидната жлеза е посредством операция да се отстрани напълно тумора.

СПОДЕЛИ