Същността на изследването е вземане на материал от съмнителното място или възел.Тънкоиглената аспирационна биопсия се провежда с тънка игла, като се бодат местата, в които е налице промяна на структурата на щитовидната жлеза. С този метод се изследват само т. н. рискови възли – като близо 5% от тях са злокачествени. Целта на биопсията е да се вземе материал за цитологично изследване. Това е най-точният и важен диагностичен метод за разграничаването на доброкачествените от злокачествените тиреоидни възли, който осигурява точна диагноза в около 95% от случаите. Има възли, които не могат да се класифицират цитологично нито като доброкачествени, нито като злокачествени. Те се определят като фоликулярна неоплазия и изскват оперативно отстраняване за допълнително изследване. При сигурни цитологични данни за карцином, както и при съмнителен резултат, болният подлежи на операция. След детайлно изследване на целия възел, заедно с обкръжаващата го съседната тъкан ( хистологично изследване ) можем да потвърдим или отхвърлим категорично диагноза рак на щитовидната жлеза.

Показания за провеждане на Тънкоиглената аспирационна биопсия (ТАБ)

 • Възли с диаметър > 10 mm и солидна, хипоехогенна структура.
 • При всякакъв размер на възела, ако УЗ предполага екстракапсулна инвазия или метастатични шийни ЛВ.
 • При всякакъв размер на възела при пациент с шийна ирадиация през детството и юношеството; роднини от първа линия с папиларен, медуларен карцином, MEN2; предходна операция по повод щитовиден рак; увеличен серумен калцитонин.
 • При диаметър < 10 мм и наличие на две или повече УЗ характеристики за малигненост.
 • При многовъзлеста гуша. След предварителна селекция се биопсират ехографски подозрителните нодули, а при смесени възли се взема материал от солидната част на възела. Рядко се налага ТАБ на повече от 2 възела

Американската асоциация на щитовидната жлеза препоръчва използването на системата на Bethesda при класификация на резултатите от биопсията.

Тя е разделена в шест категории:

 • Клас 1. Недиагностичен – недостатъчен клетъчен материал или грешки в оцветителната техника. За адекватна цитологична интерпретация са необходими минимум 6 групи от 10 добре съхранени тиреоидни eпителни клетки.
 • Клас 2. Бенигнен (негативен) – колоидни, хиперпластни възли, кисти, тиреоидит на Хашимото, грануломатозен тиреоидит.
 • Клас 3. Недетерминиран (фоликуларна неоплазма) – тези възли попадат в „сивата зона” по цитологични критерии за малигненост. Това са лезии с фоликуларна подредба, влючващи фоликуларни неоплазми и Хъртъл-клетъчни неоплазми, които са с неясен онкологичен потенциал.
 • Клас 4. и 5 Суспектен – цитология, предполагаща малигненост, без да са изпълнени всички критерии за дефинитивна диагноза.
 • Клас 6. Малигнен (злокачествен) – малигнени цитологични характеристики за първичен тиреоиден или метастичен карцином.

Тънкоиглена биопсия: какво да очакваме?

 • Информирайте лекуващия лекар за всички медикаменти и добавки, които приемате, вкл. аспирин, нестероидни противовъзпалителни лекарства и разредители на кръвта с рецепта като аргатробан, варфарин и др. Възможно е лекарят да Ви посъветва да спрете приема на определени медикаменти няколко дни преди тънкоигленатабиопсия. Ако случаят е такъв, не забравяйте да попитате лекаря си кога ще можете да продължите приема на съответните лекарства.
 • Не не необходимо да спирате приема на храна или течности или да променяте приема на повечето медикаменти преди аспирацията.
 • Когато отидете на процедурата, облечете дрехи, които позволяват лесен достъп до шията. Ако носите поло или риза с яка, трябва да имат копчета или цип, за да може лекарят Ви да извърши аспирацията безпроблемно. Избягвайте носенето на бижута около врата или големи обеци.
 • Областта на шията ще бъде дезинфекцирана с тампон, напоен с алкохол и след това подсушена с марля.
 • Лекарите, които могат да извършват процедурата биха могли да са ендокринолози, интернисти, хирурзи, патолози, радиолози и други обучени да извършват процедурата лекари, които разполагат с необходимите инструменти и апаратура.
 • При тънкоиглената аспирация, за да се извлекат клетки от възела на щитовидната жлеза, се използва много малка игла, по-тънка от тези, използвани при взимане на кръв.Рисковете при процедурата са същите като при взимане на кръв, вкл. минимално подуване, лека болка и малка синина.
 • Клетките се поставят върху стъкълце и се изследват под микроскоп.
 • Поради малките размери на иглата, инжектирането на анестезия може и да не е наложително. Въпреки това, може би ще трябва да задържите леден компрес като лека анестезия върху областта, която ще се третира.
 • Иглата се вкарва за не повече от 10 секунди. По време на процедурата можете да дишате свободно, но НЕ и да говорите или преглъщате. При повечето пациенти са достатъчни три убождания, за да бъде взета подходяща проба, но при някои са нужни и повече.
 • При повечето пациенти не е необходимо поставяне на превръзка или прием на обезболяващи след процедурата. Ако все пак има противопоказания и почувствате болка, можете да поставите студен компрес (кубчета лед в найлонов плик).
 • Процедурата няма да наруши ежедневните Ви дейности. Повечето пациенти могат свободно да шофират, тренират или работят след извършена тънкоиглена аспирация, но не е препоръчително вдигането на тежки предмети. Попитайте лекаря си кои дейности и за колко дълго ще трябва да ограничите.
 • Пробите от тънкоигленатабиосиясе изпращат в патолаборатория, където клетките се изследват от специалисти, които ще определят диагнозата. След това те се свързват с лекуващия Ви лекар, който ще Ви информира за резултатите, обикновено в рамките на 48 до 72 часа. Молекулярните изследвания трябва да се изпратят в специализирана лаборатория и обикновено отнемат още 3-4 седмици за резултатите.
 • Някои лекари съобщават резултатите по телефона, докато други предпочитат пациентът да отиде на място в кабинета, за да получи резултатите си лично. Някои викат пациентите си за следващо посещение седмица след процедурата, за да съобщят резултатите и допълнителна информация. Трябва да обсъдите с вашия лекар как бихте желали да получите резултатите си.
СПОДЕЛИ