Целта на терапията с радиоактивен йод е да отстрани останала тъкан на щитовидната жлеза след операцията и евентуални метастази. От значение е, че метастазите на папиларния и фоликуларния карцином поглъщат и задържат йод. При медуларния и анапластичния карцином терапия на метастазите с радиоактивен йод не се препоръчва, тъй като при тях туморните клетки не поглъщат йода.Предпоставка да се приложи тази терапия е цялостното отстраняване на щитовидната жлеза.

Четири седмици след операцията може да бъде проведена терапията с радиоактивен йод. Дори и след най - добрата операция остават малки остатъци от тъкан на щитовидната жлеза. Целта е те да бъдат отстранени. Терапията се провежда с йод 131. Предпоставка за това е повишен TSH над 50 mU / l и серумен креатинин под 120 µg / l, за да се подсигури максимален прием на радиоактивен йод в клетките на остатъците от тъкан на щитовидната жлеза. Тъй като остатъчната тъкан на щитовидната жлеза поглъща значителна част от радиоактивния йод, едва след нейното разрушаване, метастазите могат да приемат достатъчно количество от радиоактивния йод.

Подготовка за терапията с радиоактивен йод

Повишаване на нивото на TSH – За да бъде ефективно лечението с РАЙ, нивото на TSH трябва да бъде високо. Има две възможности за повишаване на нивото на TSH в организма и препоръчителният вариант зависи от възможностите на болницата и от това кое е подходящо за Вас.

  • Инжекции с рекомбинантен човешки тиреостимулиращ хормон (rhTSH) – Ще Ви бъдат предписани инжекции с изкуствен тиреостимулиращ хормон, наречен рекомбинантен човешки тиреостимулиращ хормон (rhTSH) или Thyrogen®. Необходимо е да се поставя инжекция веднъж дневно в продължение на два дни преди началото на терапията с РАЙ.
  • Заместителна терапия с тиреоидни хормони -за подготовка за терапията по време на тези 4 седмици не трябва да приемате хормони и храни с богато съдържание на йод като морска риба, йодирана сол, или които допълнително са обогатени с йод. До 2 седмици преди терапията може да приемате T3, но само по предписание на лекуващия Ви лекар.Без прием на хормони вашето състояние ще е същото както при хипофункция на щитовидната жлеза – намалена трудоспособност, умора и задръжка на течности. Може да качите 1 - 2 kg.Тези състояния се проявяват с различна сила при различните индивиди.
Не може да Ви бъде приложена терапия с радиоактивен йод, ако сте бременна. Ако кърмите, трябва да спрете да кърмите преди терапията. Попитайте лекаря си за допълнителна информация.

Страничините действия изчезват напълно, когато след терапията с радиоактивен йод започнете да приемате необходимата Ви доза хормони. При всички случаи това не става веднага и може да продължи известно време – може да е седмици, понякога месеци докато се преодолее хипофункцията с помощта на синтетичните хормони.

Терапията с радиактивен йод изисква престой от 5 дена в специализирано отделение, което е изградено съгласно изискванията за защита от радиолъчение. През това време свижданията не са разрешени.За да уплътните времето си можете да вземете със себе си книги, кръстословици, музика и други неща за развлечение.Вие получавате радиоактивния йод под формата на капсула, която се разтваря в стомаха. Количеството йод и дозировката му се приготвя индивидуално за всеки пациент. След поглъщането на йода трябва да пиете много вода ( 2 - 3 ) литра дневно, за да можете по - бързо да изхвърлите йода от тялото си. Терапията завършва със сцинтиграфия на цялото тяло. Това изследване дава информация дали имате някъде в тялото метастази.

Мерки за безопасност у дома

Когато се приберете у дома, може да е необходимо да продължите да спазвате някои мерки за безопасност. Например може да се наложи да спите сам, да перете дрехите си отделно, да приготвяте отделно храна за себе си и да внимавате с телесните течности за определен период от време. Обикновено се изисква да уринирате седнал, да сваляте капака на тоалетната чиния и да пускате водата няколко пъти след употреба.

Възможни странични действия от лъчетерапията могат да доведат до смущения във функцията на слюнъчните жлези, така че да отделяте по - малко слюнка. Това може да се предотврати посредством прием на повече вода, смучене на кисели бонбони и дъвчене на дъвка. Наличието на по-малко слюнка в устната кухина води до увеличаване на риска от кариеси. Затова трябва много грижливо да почиствате зъбите си.

По принцип, тъй като по - голямата част от йода се приема от остатъците от тъканта на щитовидната жлеза или от метастазите, не се наблюдава увреждане на другите органи. Едва при многократно прилагане на терапията с големи дози могат да се появат увреждания в костния мозък.

Колко често ще Ви бъде провеждана терапия с радиоактивен йод зависи от стадия, в който се намирате и вида на карцинома. При благоприятни видове тумори ( диференциран карцином и ранен стадии ) след първата терапия се провежда изследване с радиоактивен йод след 6 месеца и след това при добър резултат след 5 години. При неблагоприятни случаи диагностиката с радиоактивен йод се провежда по - често като честотата се определя индивидуално за всеки случай.

СПОДЕЛИ