Между заболяванията на щитовидната жлеза, телесното тегло и метаболизма съществува сложна връзка. Тиреоидните хормони регулират обмяната на веществата както при животни, така и при хора. Метаболизмът се определя чрез измерване на количеството кислород, използвано от тялото за определен период от време. Ако измерването е направено в покой, то е известно като базална метаболитна ставка (BMR). Наистина, измерването на BMR е един от най-ранните тестове, използвани за оценка на състоянието на щитовидната жлеза на пациента. Установено е, че при пациенти, чиито щитовидни жлези не произвеждат достатъчно хормони, имат ниски стоиности на BMR, а при тези,чиито щитовидни жлези произвеждат повече хормони от необходимото имат високи стойности на BMR. Тоест, че ниските нива на тиреоидни хормони са свързани с ниски BMR и високитете нива на тиреоидни хормони са свързани с високи стонойности на BMRs. Повечето лекари вече не използват BMR поради сложността при провеждането на теста и защото BMR е обект на много други влияния, различни от състоянието на щитовидната жлеза.

Промените в BMR са свързани с промени в енергийния баланс. Енергийният баланс отразява разликата между количеството калории, което се консумират, и количеството калории, което тялото използва.Промените в нивата на тиреоидни хормони, които водят до промени в BMR, също трябва да причинят промени в енергийния баланс и подобни промени в телесното тегло. . Връзката между метаболитните нива, енергийния баланс и промените в теглото е много сложна. Има много други хормони (освен тиреоиден хормон), протеини и други химикали, които са много важни за контролиране на енергийните разходи, приема на храна и телесното тегло. Тъй като всички тези вещества взаимодействат и в двата мозъчни центъра, които регулират енергийните разходи и тъканите в тялото, които контролират енергийните разходи и енергийния прием, не можем да предвидим ефекта от промяната само на един от тези фактори (като тиреоиден хормон) върху телесното тегло като цяло.

СПОДЕЛИ