След първата фаза на Вашето лечение – първичното третиране на раковото заболяване - операция и други последващи терапии - започва фазата на постоперативния контрол.

Целта на този контрол е:

 • своевременно откриване на рецидиви на тумора
 • установяване на съпътстващи заболявания и тяхното лекуване
 • да Ви се помогне с проблемите, които срещате, независимо дали са физически, психически или социални. Към това спада и рехабилитацията и възстановяване на трудоспособността Ви.

От съществено значение е да предадете пълната информация за състоянието ви на лекуващия лекар, който ще поеме Вашето наблюдение – епикриза, изследвания, понякога и лекарско писмо, патологоанатомичните изследвания на тумора, както и ехографски и други образни изследвания.

НАПРАВЕТЕ СИ АРХИВ, КОЙТО ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 • Цитологични и хистологични изследвания
 • Епикриза
 • Кръвни изследвания
 • Образни изследвания (ехография, сцинтиграфия)
 • Протоколи от лъчетерапията
 • Писма от всяко контролно изследване
 • Тъй като образните изследвания се съхраняват в елекронен вид, поискайте да Ви направят копие на CD. Най - вероятно ще трябва да заплатите затова, но е важно да имате копие при Вас.

При проследяването може да Ви се наложи да смените мястото, където живеете или наблюдаващият лекар да се премести.

Контролните прегледи се извършват през определен период и датите трябва да бъдат стриктно спазвани.

Бъдете точни при записването на контролните прегледи. Не ги отлагайте по никакъв повод.Помислете, че съвсем малко ракови клетки може да са останали в тялото Ви и след години туморът може да рецидивира. Ако своевременно това е установено, той може да бъде успешно отстранен. Това означава, че постоперативните прегледи са от огромно значение за ранното диагностициране и дават възможност за своевременна реакция.

В началото са неообходими по-чести прегледи, но когато няма симтоми или други белези, че болестта се завръща, интервалът между два прегеда с годините се увеличава.

Не трябва да се страхувате от приема на тироидния хормон. Приемайте го всяка сутрин без да се чувствате зависими.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПОСТОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ?

При диференцираните карциноми на щитовидната жлеза постоперативният контрол се извършва на определени интервали от време. При всеки контролен преглед се правят изследвания на хормоните TSH, туморния маркер Tg (тиреоглобулин), ТАТ, както и ехография на шията. През определен период от време по преценка се прави допълнително сцинтиграфия на цялото тяло с йод 131 в състояние на хипофункция на щитовидната жлеза. Други изследвания като Tc–99m скан или сцинтиграфия на костите на цялото тяло, както и ренгенова снимка на белите дробове са необходими само в определени случаи.При нискорисковите случаи сцинтиграфия на цялото тяло се прави 6 месеца след аблацията и при добри резултати на 5-ата година. Когато е налице висок риск, изследването се прави всяка година. Как ще протекат вашите контролни прегледи зависи от конкретния случай.

Преглед 1 2 3 4 5 6 7
Месеци след терапия с йод 131 1.5 6 12 18 24 30 36
Изследване на TSH x x x x x x x
Изследване на Tg (тиреоглобулин) x x x x x x x
Ехография x x x x x x x
Сцинтиграфия с йод 131 x Висок риск Висок риск
Преглед 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Месеци след терапия с йод 131 42 48 54 60 72 84 96 108 120
Изследване на TSH x x x x x x x x x
Изследване на Tg (тиреоглобулин) x x x x x x x x x
Ехография x x x x x x x x x
Сцинтиграфия с йод 131 Висок риск Висок риск x

Ехографията на шията след отстраняване на щитовидната жлеза е осново изследване и метод за доказване или изключване на локални изменения (локални рецидиви и метастази в лимфните възли на шията). Другите методи като рентгеново изследване, компютърна томография, магнитно резонансна томография ираят дапълваща роля. Ако се прави компютърна томография, то тя трябва да бъде проведена с контрастно вещество, което не съдържа йод, за да бъде възможна терапия с радиоактивен йод, ако се наложи.

При пациенти с диференциран карцином на щитовидната жлеза и напълно отсранена посредтвом операция и аблация щитовидна жлеза стойностите на тиреоглобулина в кръвта трябва да са много ниски, под 0.5 ng/ml. Ако във времето се наблюдава покачване на стойностите на тиреоглуболина или след провеждане на определената терапия са налице по-високи стойности, това показва, че са налице живи клетки на щитовидната жлеза. Съществува съмнение за рецидив и поява на метастази.

Тиреоглуболинът е отличен и високочуствителен туморен маркер за проследяване на състоянието на болните с карцином на щитовидната жлеза.

СЦИНТИГРАФИЯ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО С ЙОД 131

За провеждането на това изследване стойностите на TSH трябва да са високи - над 30 mU/l . Тези стойности могат да се постигнат посредством спирането на приема на левотироксин за около месец или чрез инжектиране на рекомбинантен ТСХ (тироген) без спиране на левотироксина. Чрез използването на тироген може да се избегне хипофункцията и свързания с това дискомфорт.

МЕРЕН ПЛАН ЗА ПРОТИЧАНЕ НА СЦИНТИГРАФИЯ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО С ЙОД 131 СЪС ИНЖЕКЦИИ ТИРОГЕН

Понеделник и вторник:

Интрамускулна инжекция тироген по една ампула дневно. (не се приема хормона левотироксин)

Сряда:

Определяне на стоността на TSH, приемане на дозата йод 131

Четвъртък:

Вземане на кръв и изследване на тиреоглуболина

Петък:

Сцинтиграфия на цялото тяло. Вземане на кръв и изследване на тиреоглуболина

Целта на това изследване е да се изключи или докаже наличие на части от щитовидната жлеза, които поглъщат и задържат йода, рецидиви или метастази.

Между поемането на радиоактивния йод и изследването трябва да са минали между 48 и 72 часа.

НЯКОИ ЧЕСТО ЗАДАВИ ВЪПРОСИ

 • Какво можете да използвате за грижа за белега?
 • Контратубекс, Екстракт от невен

 • Колко време след терапия с йод 131 може да се забременее?
 • Най-рано 6 месеца след провеждане на лечението.

 • Може ли едновременно да се пият противозачатъчни и левотироксин?
 • Противозачатъчни таблетки и хормона на щитовидната жлеза евотироксин могат спокойно да се приемат едновременно. Въпреки всичко се консултирайте с Вашея ендокринолог.

 • Какво можем да направим, за да изчистим тялото си по-бързо от радиоактивния йод?
 • Преди всичко трябва да пиете много течности.

 • След йодотерапията мога ли да се прибера в къщи?
 • Най-добре, ако имате деца в къщи, в първата една седмица -10 дена да ги изпратите някъде. Не е добре също да бъдете около бременни жени.

 • Какво да направя ако не ми понася хормона на щитовидната жлеза, който приемам?
 • Обърнете се към вашия ендокринолог, но в никакъв случай не редуцирайте дозата и не спирайте приема на препарата самоволно.

 • Какво можете да направите за себе си?
 • Най-добре е да продължите да водите нормален живот. Вие с нищо не се различавате от другите. Направете си режим, в който да имате възможност да почивате.

СПОДЕЛИ