В образната диагностика се използва преди всичко ехографията. При ехографията се използват звукови вълни за получаване на изображение на вътрешните органи. Ако имате бучка на щитовидната жлеза, ехографията ще помогне на лекаря да определи дали се касае за киста, изпълнена с течност, или за плътен възел на щитовидната жлеза.

Ехографското изследване е неболезнено и отнема около 5-10 минути. Лекарят нанася гел по шията Ви и движи с ръката си устройство, наречено трансдюсер, в тази област. Устройството изпраща ултразвукови вълни, които се отразяват обратно, когато достигнат до плътна структура като орган или тумор. Компютърът превръща тези отразени вълни в изображение.

Грижливо проведената ехография от опитен специалист описва големината на щитовидната жлеза, броя на възлите, точната им големина и разпределение в щитовидната жлеза т. н. ехографска снимка. Точните данни са много важни за решаването на по - нататъшното поведение.

Ултразвуковото (УЗ) изследване е и най-чувствителният метод за откриването на тиреоидни възли, за точно определяне на техните размери и структура.

Еластографията е друго приложение на УЗ за изследване на деформацията и еластичността на тъканите при компресия. Рискови са възлите или участъци от тях, които се деформират минимално, т.е. са твърди и нееластични.

СПОДЕЛИ