Прогноза означава очакваният изход от заболяването. Може да искате да обсъдите с лекаря си прогнозата и възможностите за лечение, но никой лекар не може да предвиди точния ход на заболяването. Вместо това лекарят може да Ви разясни какво може да се случи въз основа на статистически данни и често срещани проблеми, засягащи хората, които имат същия вид рак на щитовидната жлеза като Вас.

За да определи прогнозата при Вас, лекарят ще вземе предвид:

  • Резултатите от изследванията
  • Вида на рака на щитовидната жлеза
  • Скоростта на туморния растеж
  • В каква степен се повлиявате от лечението

Други фактори като възраст, физическа форма и анамнеза

Най-често срещаните видове рак на щитовидната жлеза (папиларен и фоликуларен) имат много добра дългосрочна прогноза, особено ако ракът е локализиран само в щитовидната жлеза или засяга близко разположените лимфни възли на шията

Дори и ракът да се е разпространил (метастазирал), прогнозата все още може да е много добра. " Понякога имам чувството, че хората се отнасят с леко пренебрежение, защото ракът на щитовидната жлеза е с добра прогноза. Те казват „ако имаш рак, това е възможно най-добрият вид рак”. Не намирам това за особено полезно. Самата думата „рак” ме кара да се чувствам притеснена и уплашена."

Петгодишна преживяемост

При повечето изследователски проучвания се проследява състоянието на пациентите пет години след лечението и поради това обикновено лекарите използват петгодишната преживяемост при определяне на прогнозата

Тази статистика се използва за оценка на дългосрочната преживяемост – не означава, че ще живеете само пет години.

За определяне на петгодишната преживяемост лекарите събират информация за пациенти, лекувани преди най-малко пет години.

Наличието на подобрени лечения означава, че понастоящем перспективата за Вас е по-добра.

В сравнение с останалите ракови заболявания петгодишната преживяемост е най-висока при рака на щитовидната жлеза (96%)

Като цяло, прогнозата при жени с рак на щитовидната жлеза, е малко по-добра (97% петгодишна преживяемост) в сравнение с мъжете. Също така по принцип прогнозата е по-добра при млади пациенти при по-възрастни.

СПОДЕЛИ